Град Панчево реализује пројекат „Примена савремених алата за управљање пројектима“ који суфинансира Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу http://www.region.vojvodina.gov.rs.

Овај пројекат је усмерен на употребу софтверског решења за управљање пројектима ради ефикаснијег коришћења расположивих ресурса.

Управљање пројектима, нарочито финансираних од стране ЕУ, обично подразумева ангажовање великог броја људи, координацију великог броја активности, обимну пратећу и извештајну документацију.

Циљ пројекта је да применимо најбољу праксу из струке ради унапређења функционисања Градске управе града Панчева.

У току је набавка за прибављање софтверског решења.