Закон о дигиталној имовини
Министарство финансија РС објавило је на Закон о дигиталној имовини, објављен у “Службеном гласнику РС”, број 153 од 21.децембра 2020.године

http://(https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2020/12/Zakon-o-digitalnoj-imovini-153-20.pdf).