Град Панчево у сарадњи са Регионалним центром за друштвено економски развој „Банат“ организовао је три догађаја у два дана, 29. – 30.10.2015. године, у Градској управи града Панчева, Трг краља Петра И 2-4, 9. спрат

1. Бесплатна дводневна обука на тему Маркетинг и продаја

2. Бесплатна дводневна обука на тему Бизнис планирање

3. Промоција Европске мреже предузетништва

У циљу ефикасног и ефективног искоришћавања потенцијала малих и средњих предузећа на јединственом европском тржишту,Еврропска комисија је 2008.године оформила Европску мрежу предузетништва.

Промоција посвећена Европској мрежи предузетништва ЕЕН је одржана 30.октобра 2015.године, пре почетка другог дана обуке и сви учесници обуке имали су прилику да присуствују тој промоцији.

Две дводневне обуке реализоване су паралелно у две одвојене сале.

Обе обуке су првенствено биле намењене директорима /власницима и запосленим лицима који се баве пословним планирањем и продајом унутар привредних субјеката који се налазе у раној фази развоја. Циљ пружања ових услуга је да се власницима МСП помогне да развију успешан бизнис план и да им се дају информације, сугестије и смернице о структуралном приступу развоја бизнис плана и да пронађу и задрже довољан број клијената којима могу да продају свој производ по профитабилним ценама.

На обуци за “МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈА” пријавило се 10 заинтересованих прдузетника, а на обуци “БИЗНИС И ПЛАНИРАЊЕ” 9 заинтересованих предузећа.

Обе обуке су успешно спроведене и завршене доделом сертификата полазницима који су се одазвали позиву и који су на овај начин дали шансу себи и својим предузећима да се новим знањима и вештинама успешно боре са конкуренцијом у свом окружењу.
17. новембар 2015.