Град Панчево у континуитету спроводи низ активности које имају за циљ унапређење услова за пословање у нашем граду, услове за повећање броја привредних субјеката и нових радних места, као и привлачење страних инвестиција. Из тог разлога Град Панчево  позива  на сарадњу све  привредне субјекте како би били у могућности да допринесемо развоју ваше фирме а и нашег града, информационо и комуникацијски на обостраној добити.

Уједно се захваљујемо свим привредним субјектима који су се до сада  одазвали позиву и активно учествовали у спроођењу ове Анкете.

Попуњене упитнике доставе поштом,електронском поштом или факсом.

адреса: Градска управа Панчево
Секретаријат за привреду и економски развој
Трг Краља Петра I 2-4, 26101Панчево

е-маил адреса: ler@pancevo.rs
бр.тел./фах: 013/308709

Позивно писмо_2016

Анкета послодавца у граду Панчеву