Na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o uslovima i načinima privlačenja direktnih investicija bespovratna finansijska sredstva se mogu deliti domaćim ili međunarodnim kompanijama za finansiranje investicionih  projekata u proizvodnom sektoru, za strateške projekte, turizam…

Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija