На основу Уредбе Владе Републике Србије о условима и начинима привлачења директних инвестиција бесповратна финансијска средства се могу делити домаћим или међународним компанијама за финансирање инвестиционих  пројеката у производном сектору, за стратешке пројекте, туризам…

Уредба о условима и начину привлачења директних инвестиција