Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања расписало је Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017 години.

Захтев за одобравање права на подстицаје у складу са Јавним позивом подноси се у року од 10. априла до 19. маја 2017. године на Обрасцу – Захтев за одобравање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2017. години, који чини саставни део Јавног позива.

Више информација можете потражити на следећем линку:  http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/raspisan-javni-poziv-za-nabavku-novog-traktora/

Јавни позив – трактори

Захтев – трактори