Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања расписала је дана 25.12.2017. године Први Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у набавку нове опреме, машина и механизације.

Више информација можете потражити на: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

Први јавни позив ИПАРД