Subvencije za očuvanje biljnih genetičkih resursa definisane su Pravilnikom o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa koji je objavljenu u  „Službenom glasniku RS”, broj 85/13.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) biljni genetički resursi su one stare sorte i lokalne populacije, uključujući i odomaćene sorte upisane, odnosno brisane iz Registra sorti poljoprivrednog bilja koje vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu, poljoprivrednog bilja (žitarice, krmno bilje, industrijsko bilje) i hortikulturnog bilja (povrtarsko bilje, voćke, vinova loza, hmelj, medicinsko i aromatično bilje) koje se koriste za hranu i poljoprivredu;

2) genetički materijal je bilo koji deo biljke, uključujući reproduktivne ili vegetativne delove za razmnožavanje, kojim se prenose nasledna svojstva;

3) in situ čuvanje je čuvanje genetičkog materijala u ekosistemu ili prirodnom staništu i održavanje i obnavljanje održive populacije vrsta u njihovom prirodnom okruženju i u slučaju gajenih biljnih vrsta na poljoprivrednom gazdinstvu gde su se razvila njihova karakteristična svojstva;

4) ex situ čuvanje je čuvanje genetičkog materijala za poljoprivredu van njegovog prirodnog staništa;

5) ex situ kolekcije su kolekcije genetičkog materijala za poljoprivredu koje se čuvaju izvan njegovog prirodnog staništa;

6) prinova je osnovna jedinica u čuvanju i dokumentovanju biljnih genetičkih resursa koja predstavlja uzorak semena ili sadnog materijala, odnosno grupu biljaka u kolekciji u polju.

Pravo na subvenciju imaju:

1.     Fizičko lice

2.     Preduzetnik i

3.     Pracno lice

Subvencije  obuhvataju podršku programima koji se odnose na održivi ruralni razvoj koji se sprovodi s ciljem unapređenja zaštite životne sredine, i to:

1) programu za očuvanje i održavanje nacionalne ex situ kolekcije u semenu;
2) programu za očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa;
3) programu za realizaciju posebnih projekata u oblasti očuvanja biljnih genetičkih resursa.

Podrška programu  obezbeđuje se davanjem podsticaja za:

1) čuvanje prinova nacionalne ex situ kolekcije u semenu, i to: u komorama i održavanje baze podataka;
2) kontrolu klijavosti i umnožavanje, regeneraciju i primarnu karakterizaciju prinova nacionalne ex situ kolekcije u semenu.

Subvencijom se  obezbeđuje  davanje podsticaja za:
1) popis, odnosno inventar biljnih genetičkih resursa;
2) kolekcionisanje biljnih genetičkih resursa;
3) kontrolu klijavosti i umnožavanje, regeneraciju i primarnu karakterizaciju prinova kolekcija u semenu biljnih genetičkih resursa;
4) održavanje kolekcija voćaka, vinove loze i hmelja;
5) čuvanje in situ i prenošenje iz in situ u ex situ status višegodišnjih biljnih vrsta;
6) karakterizaciju i evaluaciju prinova biljnih genetičkih resursa.

Zahtev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja u periodu od 1. oktobra do 31. oktobra tekuće godine.

Pravilnik o podsticajima za očuvanje biljnih genetičkih resursa