Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu, donela je do sada rešenja o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti Afrička kuga svinja kod domaćih svinja, potvrđene na teritoriji Južnobanatskog upravnog okruga na teritoriji grada Pančevo, naseljena mesta Glogonj i Jabuka, Starčevo, opština Opovo, naseljena mesta Sefkerin, Opovo, Baranda, Sakule.

Molimo vas da preduzmete sve neophodne mere iz vaše nadležnosti i obavestite predstavnike MZ kako bi iskomunicirali sa lokalnim stočarima i sprečili eventualno širenje ove zarazne bolesti na teritorije naših lokalnih samouprava.

Važno je da domaćinstva koja primete sumnju na ovu bolest kod svinja odmah o tome obaveste nadležnu veterinarsku stanicu, kako bi sprečili eventualno širenje ove zarazne bolesti na teritorije naše lokalne samouprave.

Uzorkovanje je besplatno.

Uprava za veterinu apeluje na sve uzgajivače svinja da ukoliko primete promene zdravstvenog stanja ili imaju uginuća svinja na svom gazdinstvu hitno obaveste svog veterinara.

Uprava za veterinu preko veterinarskih organizacija na terenu, prati zdravstveno stanje i sprovodi stalni nadzor u populaciji domaćih i divljih svinja na afričku kugu svinja na celoj teritoriji Srbije i preduzima sveobuhvatne mere u cilju sprečavanja širenja te zarazne bolesti.

Podsećamo da je afrička kuga svinja virusna, veoma opasna zarazna bolest domaćih i divljih svinja za koju vakcina ne postoji.

U ZARAŽENOM području, radi suzbijanja i iskorenjivanja afričke kuge svinja sprovode se i sprovodiće se sledeće mere:

1) Popis svih gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje, u što kraćem roku, kao i obeležavanje i registracija svih neobeleženih svinja uz klinički pregled u roku od sedam dana, pod nadzorom veterinarskog inspektora; Eutanazija svih svinja na zaraženom gazdinstvu, bez odlaganja, pod nadzorom veterinarskog inspektora; neškodljivo uklanjanje leševa uginulih i ubijenih svinja i sprovođenje svih drugih mera na zaraženom gazdinstvu u skladu sa posebnim propisom;

2) Zabrana premeštanja i prevoza svinja javnim ili privatnim putevima, osim ako je neophodno po putevima na gazdinstvu, kada takvo premeštanje i prevoz odobri veterinarski inspektor. Navedena zabrana se ne primenjuje ako se svinje prevoze drumskim ili železničkim saobraćajnicama bez istovara ili zaustavljanja. Od navedene zabrane može da se odstupi kada se svinje za klanje dopremaju izvan zaraženog područja u klanicu koja se nalazi u zaraženom području na hitno klanje;

3) Čišćenje, dezinfekcija i po potrebi dezinsekcija, što je pre moguće nakon kontaminacije, kamiona, drugih vozila i opreme koji se koriste za prevoz svinja, drugih životinja ili materijala koji mogu da budu kontaminirani (kao što su leševi, stočna hrana, stajnjak i drugo). Kamion ili vozilo, koji su upotrebljeni za prevoz svinja ne smeju da napuste zaraženo područje dok se ne očiste i dezinfikuju i dok ih veterinarski inspektor ne pregleda i ponovo odobri za prevoz;

4) Zabrana ulaska i izlaska drugih domaćih životinja na i sa gazdinstva bez odobrenja veterinarskog inspektora;

5) Prijavljivanje veterinarskom inspektoru, bez odlaganja, svake obolele ili uginule svinje sa gazdinstva, koji nalaže odgovarajuća ispitivanja;

6) Zabrana organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca;

7) Zabrana premeštanja svinja sa gazdinstva na kome se drže dok ne protekne najmanje 40 dana od sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, po potrebi i dezinsekcije zaraženih gazdinstava. Nakon 40 dana, u skladu sa posebnim uslovima veterinarski inspektor može da odobri premeštanje svinja sa gazdinstva, kako bi se prevezle direktno u:

 • klanicu, na hitno klanje, ako je moguće u zaraženom ili ugroženom području,
 • objekat za neškodljivo uklanjanje leševa ili odgovarajuće mesto gde se svinje odmah uništavaju, a njihovi leševi neškodljivo uklanjaju pod nadzorom veterinarskog inspektora,
 • druge objekte koji se nalaze u zaraženom području, u posebnim slučajevima;
 • Veterinarski inspektor može da odobri da se svinje prevezu direktno u klanicu pod uslovom da:
 • se obavesti veterinarski inspektor odgovoran za klanicu o upućivanju svinja i da se po prispeću svinja u klanicu o tome obavesti veterinarski inspektor koji je odobrio upućivanje svinja na klanje;
 • se po dolasku u klanicu svinje drže i kolju odvojeno od drugih svinja;
 • veterinarski inspektor tokom ante i post mortem pregleda koji se obavlja na klanici ne ustanovi simptome koji ukazuju na afričku kugu svinja. Meso mora da se pošalje tako da se pošiljka zapečati pre otpreme i ostane zapečaćena tokom prevoza;
 • se svežo meso svinja preradi ili obeleži specijalnom oznakom i obradi odvojeno u objektima koje za tu svrhu odredi ministarstvo;

Kada mere zbog novih žarišta traju duže od 40 dana pa je zbog toga ugrožena dobrobit životinja ili su se pojavili drugi problemi u držanju svinja na zahtev vlasnika, veterinarski inspektor može da odobri premeštanje svinja sa nekog gazdinstva u zaraženom području u skladu sa posebnim propisom.

7a) Veterinarski inspektor može da odobri klanje svinja na gazdinstvu za sopstvene potrebe u zaraženom području, na zahtev vlasnika/držaoca svinja u skladu sa posebnim propisom i pod sledećim uslovima:

 • Da je vlasnik gazdinstva u zaraženom području koji ima nameru da izvrši klanje svinja radi proizvodnje mesa za sopstvene potrebe, najavio najmanje 24 časa ranije klanje veterinarskoj organizaciji koja sprovodi Program mera zdravstvene zaštite životinja u zaraženom području na kojem se gazdinstvo nalazi;
 • Da su obezbeđene potrebne biosigurnosne mere prilikom klanja svinja (mesto klanja na ograničenom prostoru, čišćenje i dezinfekcija, uslovi za neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla na gazdinstvu i mere sprečavanja prenošenja i iznošenja potencijalno infektivnog materijala);
 • Da se klanje svinja vrši uz prisustvo veterinara iz nadležne veterinarske organizacije koji će potvrditi da su svinje namenjene za klanje isključivo zdrave životinje koje ne pokazuju nikakve simptome bolesti, što je ekvivalentno ante mortem pregledu životinja na klanici;
 • Da je veterinarski inspektor obavešten od strane veterinara da su ispunjeni svi potrebni uslovi za klanje.

Pre klanja na gazdinstvu, dostaviće se uzorak u laboratoriju radi dijagnostičkog ispitivanja na Afričku kugu svinja. Izuzetno, ukoliko iz objektivnih razloga nije moguće uzorkovati, dostaviti ili obraditi uzorke ante mortem (krv živih životinja), može se dozvoliti klanje na gazdinstvu uz uzorkovanje post mortem.

Meso svinja zaklanih na gazdinstvu za sopstvene potrebe ne sme se koristiti, niti otuđivati i mora ostati na gazdinstvu do dobijanja rezultata dijagnostičkog ispitivanja na Afričku kugu svinja. Ukoliko je rezultat negativan, veterinar će vlasniku/držaocu svinja dozvoliti korišćenje mesa i o tome obavestiti nadležnog veterinarskog inspektora, a ako se dobije pozitivan rezultat na Afričku kugu svinja postupiće se u skladu sa posebnim propisima.

8) Zabrana prometa semena, jajnih ćelija i embriona svinja sa gazdinstava koja se nalaze u zaraženom području;

9) Primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva u zaraženom području u cilju smanjenja rizika od širenja virusa afričke kuge svinja uključujući i obavezno držanje svinja u ograđenom objektu/ prostoru, odnosno zabranu držanja svinja na otvorenom;

10) Zabrana upotrebe pomija u ishrani svinja;

11) Ubijanje i klanje domaćih svinja na gazdinstvima niskog nivoa biološke sigurnosti u naseljenom mestu u kom je potvrđena zaraza, kao i u drugim mestima u okviru zaraženog područja, a na osnovu analize rizika i u skladu sa epizootiološkom situacijom u cilju sprečavanja širenja bolesti;

12) Zabrana ponovnog naseljavanja svinja na gazdinstvima na kojima je izvršena depopulacija u periodu trajanja mera na području proglašenim zaraženim od afičke kuge svinja kod domaćih, odnosno divljih svinja.

Na UGROŽENOM području, radi sprečavanja pojave afričke kuge svinja sprovodiće se sledeće mere:

1) Popis svih gazdinstava na kojima se drže svinje;

2) Obeležavanje i registracija svih neobeleženih svinja;

3) Zabrana premeštanja i prevoz svinja javnim ili privatnim putevima, osim ako je neophodno putevima na gazdinstvima, kada takvo premeštanje i prevoz odobri veterinarski inspektor. Ova se zabrana ne primenjuje ako se svinje prevoze drumskim ili železničkim saobraćajnicama, bez istovara ili zaustavljanja, ili ako svinje za klanje dolaze izvan ugroženog područja na hitno klanje u klanicu;

4) Čišćenje i dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija kamiona i drugih prevoznih sredstava i opreme koja je korišćena za prevoz svinja, drugih životinja ili materijala koji mogu da budu kontaminirani (npr. leševi, hrana za životinje, stajnjak i drugo), što je pre moguće nakon kontaminacije. Prevozna sredstva korišćena za prevoz svinja ne mogu da napuste ugroženo područje ako nisu prethodno očišćena i dezinfikovana;

 5) Zabrana ulaska i izlaska na gazdinstvo i sa gazdinstva svim životinjama, bez odobrenja veterinarskog inspektora;

 6) Zabrana organizovanja sajmova, izložbi i drugog okupljanja životinja, prodaja hrane životinjaskog porekla i hrane za životinje van poslovnog prostora, kao i rada stočnih pijaca;

7) Prijava veterinarskom inspektoru, bez odlaganja, svih obolelih ili uginulih svinja sa gazdinstva, koji nalaže odgovarajuća ispitivanja;

8) Zabrana premeštanja svinja sa gazdinstva, dok ne protekne najmanje 30 dana od sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, a po potrebi i dezinsekcije zaraženog gazdinstva, u skladu sa posebnim propisom;

9) Klanje svinja na gazdinstvu za sopstvene potrebe u ugroženom području vrši se u skladu sa podtačkom 7a, tačka IV ovog rešenja.

10) Zabrana prometa semena, jajnih ćelija i embriona svinja sa gazdinstava koja se nalaze u ugroženom području;

11) Primena biosigurnosnih mera koje mora da sprovodi svaka osoba koja ulazi ili izlazi sa gazdinstva u ugroženom području u cilju smanjenja rizika od širenja virusa afričke kuge svinja.

12) Zabrana upotrebe pomija u ishrani svinja.

Mere na zaraženom području primenjuju se najmanje dok se:

 – Ne obavi čišćenje, dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija poslednjeg zaraženog gazdinstva;

 – Svinje na gazdinstvima ne pregledaju i laboratorijski ne ispitaju kako bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo virusa afričke kuge svinja. Navedeni pregledi obavljaju se 45 dana posle sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, a po potrebi i dezinsekcije na zaraženom gazdinstvu, odnosno u skladu sa posebnim propisom.

Mere na ugroženom području primenjuju se najmanje dok se:

 – Ne obavi čišćenje, dezinfekcija, a po potrebi i dezinsekcija poslednjeg zaraženog gazdinstva;

– Svinje na gazdinstvima ne pregledaju, a ako je potrebno i laboratorijski ne ispitaju kako bi se potvrdilo ili isključilo prisustvo virusa afričke kuge svinja. Navedeni pregledi obavljaju se 40 dana posle sprovedenog čišćenja i prve dezinfekcije, a po potrebi i dezinsekcije na zaraženom gazdinstvu, odnosno u skladu sa posebnim propisom.

Apelujmo na sve uzgajivače svinja da ukoliko primete promene zdravstvenog stanja ili imaju uginuća svinja na svom gazdinstvu hitno obaveste svog veterinara, u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti.

AKS – Uputstvo za vlasnike