Uprava za agrarna plaćanja je objavila vest da je počela predaja zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo. Zahtev se predaje jedanput godišnje Ministarstvu finansija – Upravi za Trezor od 3. maja do 30. septembra tekuće godine.

Uz zahtev se prilaže original fiskalnog isečka, a ukoliko se iz njega ne mogu utvrditi svi neophodni podaci, potrebno je podneti i original računa.

Pravo na regres imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva za đubrivo namenjeno radovima u poljoprivredi koje je kupljeno od 1. oktobra prošle do 30. septembra tekuće godine.

Regres iznosi deset dinara po kilogramu kupljenog đubriva, odnosno najviše 2.000 dinara po hektaru.

Više informacija možete potražiti na sledećem linku http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/krece-predaja-zahteva-za-regres-za-djubrivo/