Управа за аграрна плаћања је објавила вест да је почела предаја захтева за остваривање права на регрес за ђубриво. Захтев се предаје једанпут годишње Министарству финансија – Управи за Трезор од 3. маја до 30. септембра текуће године.

Уз захтев се прилаже оригинал фискалног исечка, а уколико се из њега не могу утврдити сви неопходни подаци, потребно је поднети и оригинал рачуна.

Право на регрес имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства за ђубриво намењено радовима у пољопривреди које је купљено од 1. октобра прошле до 30. септембра текуће године.

Регрес износи десет динара по килограму купљеног ђубрива, односно највише 2.000 динара по хектару.

Више информација можете потражити на следећем линку http://uap.gov.rs/vesti/vesti-2017/krece-predaja-zahteva-za-regres-za-djubrivo/