Министарство пољпривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања расписало је Конкурс за програме сертификације садног материјала и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља за 2017. годину.