Предмет конкурса јесте додела средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у 2017. години.

Више информација можете потражити на следећем линку: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21346