Циљ овог конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција набавку опреме за производњу вина и ракије на територији АП Војводине у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс) јесте улагање у нову опрему, ради повећања прихода на пољопривредним
газдинствима и запошљавања руралног становништва.
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава у нову опрему за производњу вина и ракије.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22054