Циљ конкурса је побољшање квалитета млека и меса, повећање сточног фонда, упосленост чланова домаћинстава која се баве сточарском производњом, проширење асортимана новим производима, брендирање производа и повећање животног стандарда на селу.
Предмет конкурса је суфинансирање адаптације простора и куповина потребне нове опреме ради усклађивања са стандардима ЕУ у области производње и прераде меса и млека, а према пројекту који ће обезбедити високообразовна или научноистраживачка институција, а финансирати Секретаријат.

Више информација можете потражити на следећем линку: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21231

 

Конкурс

Правилник

Пријава