Циљ конкурса јесте повећање површина засада воћа под системом противградне заштите као и повећање површина под новим засадима воћа и винове лозе у Аутономној покрајини Војводини у 2017. години.
Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних непогода и набавке елемената потребних за подизање воћарских и виноградарских засада.

Више информација можете потражити на следећем линку:

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21317

 

Конкурс

Правилник

Пријава

Образац правдања средстава

Подаци о члановима задруге