Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписало је дана 13.12.2017. године конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности унапређивања квалитета меса у сточарству у АП Војводини у 2017. години.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21497