Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за реализацију активности израде акционог плана развоја органске пољопривредне производње у Аутономној покрајини Војводини за период од 2020.-2025. године.

Циљ Конкурса јесте подршка развоју органске производње на територији Аутономне покрајине Војводине израдом акционог плана.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22260