Циљ Конкурса за доделу бесповратних средстава у пољопривредној делатности коју обављају  социјалне, научно-истраживачке и казнено-поправне установе (у даљем тексту: Конкурс) јесте финансирање интензивирања коришћења, побољшања и очувања плодности пољопривредног земљишта.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нове опреме за заштиту од елементарних непогода, за наводњавање, за биљну производњу у заштићеном простору, за сточарске фарме, за хладњаче, за припрему, прање, полирање, чишћење, сортирање и паковање воћа, грожђа и поврћа, сушаре за индустријско, зачинско и лековито биље и за прераду уљарица, као и набавка нових погонских и прикључних машина у пољопривреди.

Више информација можете потражити на следећем линку: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/Vesti.aspx?Id=21342