Obaveštavamo Vas da je Nadzorni odbor Razvojnog fonda dana 28.09.2017. usvojio novi konkurs namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Posebno izdvajamo sledeće uslove:
Podnošenje zahteva bez naknade za obradu
Kamatna stopa 1,5 % na godišnjem nivou
Mogućnost ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju
Bez učešća kod kupovine priključnih poljoprivrednih mašina
Rok otplate 5 godina u koji je uračunat grejs period od 6 meseci
Otplata u polugodišnjim anuitetima

Razvojni fond i dalje ima otvorene konkurse za pravna lica i preduzetnike i za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na broj: 021/454-334;