Обавештавамо Вас да је Надзорни одбор Развојног фонда дана 28.09.2017. усвојио нови конкурс намењен регистрованим пољопривредним газдинствима, Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове пољопривредне механизације.

Посебно издвајамо следеће услове:
Подношење захтева без накнаде за обраду
Каматна стопа 1,5 % на годишњем нивоу
Могућност ручне залоге на новокупљену погонску механизацију
Без учешћа код куповине прикључних пољопривредних машина
Рок отплате 5 година у који је урачунат грејс период од 6 месеци
Отплата у полугодишњим ануитетима

Развојни фонд и даље има отворене конкурсе за правна лица и предузетнике и за регистрована пољопривредна газдинства.

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем: kreditno@rfapv.rs или телефонским путем на број: 021/454-334;