Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2019. години.

Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине,  за реализацију пројектних активности на тему задругарства  у 2019. години.

Циљ Конкурса јесте подршка Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарства у области подизања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образовања на тему задругарства,у сарадњи са Задружним савезом Војводине, а који ће се реализовати кроз пројектне активности (предавања стручњака за задружно организовање, посете задругама и награђивање) и упознавање ученика са радом савремених  задруга, на територији АП Војводине, које послују у складу са Законом о задругама.

Више информација можете потражити на: http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22180.