Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини ,да граду Панчеву поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге.

Детаљније информације се налазе у прилогу.

Javni poziv za skidanje useva