Пројекти/програми од јавног интереса за локалну заједницу из области пољопривреде и руралног развоја реализују се кроз Мере прописане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Панчево за 2023. годину.  У прилогу се налази више информација као и бројеви контакта лица задужених за реализацију Јавног позива.

Јавни позив

Предлог Обрасца за писање предлога пројеката 2023

Предлог Обрасца буџета пројекта 2023

Предлог Уговора 2023

Образац извештаја 2023

Изјава1

Изјава 2