Документа:

Јавни позив за суфинансирање пројеката програма из области пољопривреде и руралног развоја за град Панчево за 2021. годину

Образац извештаја о реализацији пројекта програма

Предлог Обрасца буџета пројекта

Предлог Обрасца за писање предлога пројекта

Предлог Уговора

Изјава