U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/2015), Komisija za izradu predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta grada Pančeva, raspisuje javni poziv svim fizičkim i pravnim licima.

Dokumentacija za preuzimanje:
Javni Poziv
-Zahtev za stočare
-Zahtev infrastruktura