У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Панчева, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима.

Документација за преузимање:
Јавни Позив
-Захтев за сточаре
-Захтев инфраструктура