ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2019. ГОДИНИ НА ЦЕЛОКУПНОЈ ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А НАРОЧИТО У НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ, ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУКУ И АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ КОСОВО И МЕТОХИЈА

Кабинет Министра без портфеља задуженог за регионални развој и рад јавних предузећа расписао је Јавни конкурс за земљопрадничке и пољопривредне задруге

Рок за предају документације: 01-09-2019

Тема: Област аграра

Износ гранта: 60.000.000 динара.

Круг апликаната: земљорадничке и пољопривредне задруге.

Резиме:
Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Програма су:
1. Оснивање задруга у срединама где оне не постоје или су у претходном периоду престале да постоје;
2. Унапређење сировинске базе за повећање производње млека, меса, воћа, поврћа и других биљних производа;
3. Иновирање и техничко-технолошко опремање задруга ради добијања производа са додатом вредношћу;
4. Подстицање међузадружне сарадње и већи утицај на локалну средину, као и брига о људским ресурсима;
5. Раст конкурентности задруга коришћењем нових технологија и научних знања;
6. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја;
7. Успоравање процеса миграција.

Више информација на линку: http://www.mbprr.gov.rs/konkurs-2019.php