Izmenjen zahtev za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu uzgoja i držanja životinja na teritoriji grada Pančeva za 2017. godinu