Позивају се заинтересована лица за откуп пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у јавној својини,да граду Панчеву поднесу писане понуде. Детаљније информације се налазе у прилогу.

Drugi Javni poziv za otkup poljoprivrednih proizvoda sa poljoprivrednog zemljista u javnoj svojini