Набавка на коју се Закон не примењује

Текуће одржавање опреме-уградна опрема-лифтови