Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области такмичарског спорта у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА 3).