Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у насељеним местима у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА 4).