Документа везана за План развоја града Панчева 2022-2028

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB138
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB137
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB62
Програм Јавне Расправе368.4 KB60
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB63
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB72
Анекс 11.8 MB65
Анекс 2743.2 KB65
Нацрт плана917.5 KB100
План развоја Анекс 2796.2 KB18
План развоја Анекс 11.8 MB14
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB26
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB10