Документа везана за План развоја града Панчева 2022-2028

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB267
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB256
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB177
Програм Јавне Расправе368.4 KB176
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB178
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB197
Анекс 11.8 MB197
Анекс 2743.2 KB205
Нацрт плана917.5 KB317
План развоја Анекс 2796.2 KB134
План развоја Анекс 11.8 MB152
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB205
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB136
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB101
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB122
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB110