Документа везана за План развоја града Панчева 2022-2028

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB182
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB176
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB97
Програм Јавне Расправе368.4 KB98
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB96
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB114
Анекс 11.8 MB115
Анекс 2743.2 KB117
Нацрт плана917.5 KB209
План развоја Анекс 2796.2 KB57
План развоја Анекс 11.8 MB63
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB110
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB51
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB22
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB30
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB27