Документа везана за План развоја града Панчева 2022-2028

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB264
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB254
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB175
Програм Јавне Расправе368.4 KB174
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB176
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB195
Анекс 11.8 MB196
Анекс 2743.2 KB203
Нацрт плана917.5 KB316
План развоја Анекс 2796.2 KB131
План развоја Анекс 11.8 MB147
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB203
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB134
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB100
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB119
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB108