Документа везана за План развоја града Панчева 2022-2028

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB160
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB156
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB78
Програм Јавне Расправе368.4 KB77
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB78
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB91
Анекс 11.8 MB90
Анекс 2743.2 KB92
Нацрт плана917.5 KB131
План развоја Анекс 2796.2 KB36
План развоја Анекс 11.8 MB38
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB72
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB27
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB3
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB6
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB5