Документа везана за План развоја града Панчева 2022-2028

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB118
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB124
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB48
Програм Јавне Расправе368.4 KB50
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB52
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB56
Анекс 11.8 MB49
Анекс 2743.2 KB50
Нацрт плана917.5 KB83