Odluku o dodeli paketa donatorske pomoći sa rezervne liste možete pogledati na sledećem linku:

Odluka komisije