У оквиру пројекта „Одскочна даска“, који Град Панчево спроводи уз финансијску подршку Европске уније, прошле године је према унапред утврђеним критеријумима Јавног позива за избор корисника донаторске помоћи одабрано 13 домицилних корисничких породица којима је потребна подршка у процесу социјалне инклузије.

Овај пројекат, као и програм ЕУ из ког је финансиран, обухвата како стамбену подршку, тако и сет мера активне социјалне инклузије.

До сада је девет породица стекло свој дом, од чега је шест породица жена жртава породичног насиља, две породице лица са тежим инвалидитетом, и једна изузетно угрожена вишечлана породица. Стамбени објекти откупљени за потребе корисника, правно-имовински су регулисани и прегледани од стране независног лиценцираног инжењера и независног проценитеља вредности имовине. Корисницима је покривен трошак нотаризације купопродајних уговора, уписа нових власника у Катастар, трошак пореза на пренос апсолутних права и трошак селидбе.

У првим откупљеним кућама мањи радови и поправке се приводе крају, а у наредних месец дана у плану је откуп још четири стамбене јединице. На свим преосталим стамбеним јединицама такође ће се извести мањи радови и најнеопходније поправке.

Свака породица која буде подржана стамбеним решењем, добиће и материјалну помоћ у виду основног намештаја и беле техникe и лаптопова. У циљу активне социјалне инклузије, корисници су исказали и своје потребе за преквалификационим обукама. Све породице проћи ће ускоро основне ИТ обуке на својим рачунарима, а оне које су исказале потребу за пољопривредним, односно професионалним обукама – добиће и опрему тј. алате за обављање тих делатности, како би могли додатно да привређују и/или лакше дођу до посла.

Мере активне социјалне инклузије које се спроводе на пројекту обухватају и иновативну услугу породичног сарадника који корисничким породицама пружају психо-социјалну помоћ у контактима са институцијама и заједницом, у складу са плановима породичне подршке. Једна корисница користи услуге правног заступања пред судовима, а три кориснице су додатно ангажоване на пет месеци код послодаваца, такође одабраних по јавном позиву крајем прошле године.

Пројекат финансира Европска унија у оквиру програма „Подршка Европске уније социјалном становању и активној инклузији“ са 421.420 EUR, а суфинансира Град Панчево са 124.273 EUR. Трајање пројекта продужено је до 03.05.2023. године.