Izvor: http://rtvpancevo.rs/Vesti/Dru%C5%A1tvo/enama-potrebna-zatita.html

Međunarodni dan žena – osmi mart, uvek je prilika i da se razmotri pitanje položaja žene u društvu. U Srbiji je evidentno da se položaj žena iz godine u godinu popravlja, ali i dalje ima velikog prostora za unapređenje, pre svega kada je reč o borbi protiv nasilja u porodici, kome su žene izložene.

Pojava Feminističkog pokreta krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka, proslavila je mnoge žene među kojima je bila i Klara Cetkin, članica socijalističke partije. Ona je 1910. godine u Kopenhagenu predložila da se osmi mart obeleži kao međunarodni Dan žena. Ipak, ovaj praznik se slavi kao međunarodni od 1917. godine. 1911. godine je prvi put  proslavljen samo u par zemalja – Austriji, Nemačkoj, Danskoj i Švajcarskoj, a Ujedinjene Nacije su ga prvi put obeležile tek 1975. godine.