Савет за родну равноправност Скупштине Града, у складу са Акционим планом града Панчева за унапређење положаја жена и остваривање родне равноправности и годишњим планом рада Савета, организoвао је семинар о увођењу родне перспективе и родно одговорном буџетирању за чланице Женске одборничке мреже, чланице/а Савета, запослене у градској управи, представнице удружења жена.

Семинар је реализован у сарадњи са Кућом родних знања и политика (GenderKnowledge Hub – www.genderhub.org.rs) и одржан је у понедељак и уторак, 30. и 31. јануара у трајању од 09:30 – 15:30 часова, у Градској управи, сали на IX спрату.

Циљ семинара је да се унапреде знања и разумевање процеса родно одговорног буџетирања и улози различитих актера у овом процесу. На крају семинара договорена је даља сарадња и кораци у уродњавању изабраних буџетских програма, током 2017. године, како би се за буџет за 2018. годину припремили родно одговорни буџетски програм и тиме испуниле и обавезе из Закона о буџетском систему.