Позив за чланове Савета и заинтересовану ширу јавност на VIII седницу Савета за родну равноправност која ће се одржати 20.01.2017. године са почетком у 13:30 часова, у сали на IX спрату Градске управе Панчево, Трг краља Петра I 2-4.

ДНЕВНИ  РЕД

  1. Припрема Плана активности Савета за родну равноправност за период до краја маја месеца 2017. године;
  2. Припрема Плана активности у склопу координације Локалном мрежом за превенцију дискриминације и подршку ЛГБТ особама;
  3. Иницијатива за израду Акционог плана града Панчева за превенцију и заштиту од дискриминације за период од 2017. до 2020. године;
  4. Информација о дводневном тренингу о родно одговорном буџетирању и увођењу родне перспективе у јавне политике; и
  5. Разно.