Координационо тело за родну равноправност организовало је 16. децембра 2016. године у Палати Србије конференцију „Спровођење Националног акционог плана за родну равноправност на локалном нивоу“.

Влада Републике Србије у последње две године је поставила родну равноправност међу приоритетне области структурних реформи и јавних политика. Побољшање положаја жена и њихово учешће у политичком, економском и друштвеном животу један је од приоритета. Координационо тело за родну равноправност  је израдило Националну стратегију за родну равноправност (2016 – 2020) и Национални акциони план (НАП) за њено спровођење (2016 – 2018), а да би се успоставио ефикасан механизам координације и праћење спровођења НАП-а у нашим локалним самоуправама у сарадњи са Немачком организацојом (ГИЗ) је организована конференција како би  кроз заједнички рад дошли до решења која ће олакшати настојања и ангажовања  локалних механизама на спровођењу мера из НАП-а.