Обaвештаваmo грађанe да је јавни позив за рефундирање дела средстава утрошених за куповину типског кућног гасног прикључка за 2020.годину завршен, услед утрошка средстава намењених за ову сврху у износу од 4.000.000 динара. На јавни позив се пријавило 117 грађана, власника индивидуалних објеката, који су у 2020.години склопили уговор са ЈП „Србијагас“ и уредно предали сву тражену документацију. У наредном периоду, свима ће бити исплаћен део средстава утрошених за наведену намену у износу од 30.000 динара.