План организације и реализације јесење систематске дератизације на подручју града Панчева, заснива се на синхронизованом и планском сузбијању штетних глодара (мишева, пацова) на подручју града и насељених места – дератизација стамбених зграда и индивидуалних домаћинстава (30.658 кућа и до 1.300 зграда), око 360 кућа (нехигијенска насеља), дивље депоније и неке неуређене зелене површине. Друштво за дезинфекцију дезинсекцију и дератизацију ЕКО-САН ПЛУС д.о.о. Београд-Земун извешће дератизацију на територији града Панчева.

За извођење акције систематске дератизације на територији града Панчева предвиђено је присуство 12 (дванаест) оперативних стручних екипа (са по два члана), као и једна стручна екипа која ће контролисати и надгледати рад на терену. То практично значи да ће на теренима бити стално присутно минимум 12 (дванаест) обележених возила, са 24 обучена оперативаца. Сви оперативци поседују идентификационе картице са сликом, печатом, бројем и видним логом фирме. На терену ће бити постављени и плакати са свим потребним обавештењима.

Акција систематске дератизације на територији града Панчева, уз предвиђен број стручних екипа, требало би да траје око 30 радних дана у зависности од временских прилика и стања бројности глодара на терену.

Систематска дератизација почиње 13.10.2021. и то радом на терену нехигијенских насеља на територији самог града Панчева. Планирано је да се са акцијом заврши до 15.11.2021. године. У зависности од тока акције могуће су ситније корекције.

Распоред дератизације на терену насељених места на територији града Панчево:

1 Град Панчево 13.10. до 25.10.2021.
2 Глогоњ 25.10. до 26.10.2021.
3 Јабука 26.10. до 28.10.2021.
4 Качарево 29.10. до 01.11.2021.
5 Банатско Ново Село 02.11. до 05.11.2021.
6 Долово 06.11. до 08.11.2021.
7 Банатски Брестовац 09.11. до 10.11.2021.
8 Омољица 11.11. до 12.11.2021.
9 Старчево 13.11. до 15.11.2021.