Nabavka na koju se Zakon ne primenjuje (član 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama)
Poziv za podnošenje ponuda – oprema za komunikaciju