Градоначелник града Панчева је Решењима од 02.02.2018. године одобрио исплату финансијских средстава према Табели 1