Градоначелник града Панчева дана 07.12.2021. године донео је решење број II-06-020-03/2021-1194 којим се одобравају средства у укупном износу од 905.000,00 динара на основу Закључка Комисије за вредновање пројеката  у области културеу од 30.11.2021. године.

Одобрени пројекти налазе се у Табели 2, која је саставни део решења и која се може преузети овде.