Градоначелник града Панчева је Решењем од 20.01.2017. године одобрио исплату финансијских средстава према Табели 1