Појашњење прихватљиве јединичне цене за Mеру 1. замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама на породичним кућама и становима, са пратећим грађевинским радовима:

У јавном позиву је дефинисано да прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом може износити до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата, до 20.000,00 динара по метру квадратном за улазна врата, и то НИЈЕ МАКСИМАЛНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА.

Јединична цена коју понуде привредни субјекти МОЖЕ бити већа од  цене дате у јавном позиву. Квалификоваће се и привредни субјекти који дају већу цену. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НИЈЕ ОГРАНИЧЕНА.