Од 18.05.2020. године решења о утврђивању пореза на имовину почињу електронски да се достављају корисницима Портала еУправа.

Грађани Панчева који имају отворене налоге на Порталу еУправа решења којим се утврђује порез на имовину физичких лица добијају електронски.

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу успоставила је нову услугу регистрованим корисницима Портала еУправа – електронску доставу (еДостава) решења о утврђивању пореза на имовину у Јединствени електронски сандучић на Порталу. Наиме, корисници Портала еУправа, у складу са Законом о електронској управи и Законом о пореском поступку и пореској администрацији, почињу да добијају ова решења електронским путем, док они који нису корисници настављају да добијају решења у физичком облику преко јавног поштанског оператора.

Приликом припреме решења за електронску доставу Канцеларија за ИТ и еУправу врши електронско печатирање (електронско потписивање у својству правног лица) ових докумената, што представља значајну аутоматизацију и оптимизацију рада јавне управе и по први пут примену електронског печата (електронског потписа правног лица) у јавној управи. Овом услугом се у потпуности дигитализује рад локалних пореских администрација од електронске пријаве пореза на имовину, електронског генерисања и достављања решења о утврђивању пореза на имовину, до могућности електронског плаћања пореза.

Корисници Портала еУправе могу избором одговарајуће опције на Порталу да добијају обавештење о пристиглом решењу у Јединствено електронско сандуче путем СМС поруке или електронске поште.

За све информације о еДостави решења о утврђивању пореза на имовину можете се обратити на edostava@ite.gov.rs